Burial Service CWGC 2021

Covid had ook een enorme impact op de werking van het CWGC aangaande begrafenissen en rededications of grafzerken. In 2020 heeft er geen enkele plechtigheid plaatsgevonden.  Normaal zijn er een dertigtal cases per jaar. Een geluk is nog dat een volle identificatie toch bijna ruwweg een zestal jaren omvat zodat de huidige achterstand te verwaarlozen was .

Een zonnige namiddag was het op 27 oktober 2021 op de CWGC begraafplaats van “ New Irish Farm”, gelegen juist buiten Ieper. Om 14u30 werd hier Lance Corporal Robert Cook , 2e Battaillon The Essex Regiment, begraven.

Tussen 2014 en 2015 werden gedurende constructiewerken de overblijfselen gevonden van 24 slachtoffers van Wereldoorlog Een. De plaats kwam overeen met de oude Irish Farm begraafplaats die gedurende de eerste Slag om Ieper dienst deed als noodbegraafplaats. Niettegenstaande intensief onderzoekswerk kon maar 1 overschot volledig geïdentificeerd worden. Bij een ervan vond men overblijfselen van medailles , gewonnen tijdens de Tweede Boeroorlog in Zuid-Afrika gedurende de jaren 1890. Men kon nu met zekerheid zeggen dat dit de 38 jarige L.C. Robert Cook was, die omkwam te Ieper op 2 mei 1915.

Ondanks corona en zeker de nogal bizarre maatregelen van de Britse regering  inzake extra testen , was er familie van L.C. Cook aanwezig tijdens de begrafenis. De dienst werd bijgewoond door eenheden van The Essex Regiment vanuit een basis in Cyprus. Zo hadden zij ook geen problemen met de bovenvermelde maatregelen. The Last Post werd geblazen door twee klaroenblazers van de Ieperse brandweer. Een eresalvo sloot de plechtigheid af.

 

Tekst en foto’s: G. Charrin.