ANIMALIA, natuurwegen – spoorwegen

 

Train World in Schaarbeek slaagt er telkenmale in tussen de oorspronkelijke collecties een dimensie te geven aan hun extra tentoonstellingen. Zonder aan  de eigen collectie te raken worden deze extra tentoonstellingen een aanvullend deel van Train World.

Vanaf 17 februari is er de gedurfde tentoonstelling “ ANIMALIA” natuurwegen-spoorwegen”.Een tentoonstelling die helpt begrijpen en aanzet tot handelen.

Met de tentoonstelling Animalia nodigt Train World, het NMBS-museum, je uit voor een poëtische en wetenschappelijke reis die in het teken staat van de bescherming van ons milieu. Deze unieke tentoonstelling wil het publiek bewust maken van de uitdagingen op het vlak van de biodiversiteit en het klimaat, en van de sleutelrol van de trein als duurzaam vervoermiddel bij uitstek.

Het wijdverspreide besef dat ons klimaat in nood verkeert, dat de biodiversiteit bedreigd is, en de ecologische en sociale crises roepen op tot actie. Train World wil met deze tentoonstelling een steentje bijdragen.

In de hedendaagse wereld is behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering een grote uitdaging. De trein wordt hierbij een troef voor duurzame mobiliteit.

Het project was zeer complex door het onderwerp. Je had een confrontatie van twee werelden: het imaginaire en poëtische maar ook het wetenschappelijke. Enerzijds wou men inspreken op de fantasie, anderzijds moest men ook rekening houden met een wetenschappelijke omkadering. Er werd gewerkt met een multidisciplinair team van zes man:

Een scenograaf, een expert klimaatverandering, een expert biodiversiteit, twee mensen van respectievelijk NMBS en Infrabel die rond milieu werken en een kunstenaar. Deze kunstenaar is Pierre –Yves Renkin. Hij is een dierenbeeldhouwer, begonnen in de wereld van de taxidermie. Door de huidige technieken schakelde hij ook over op het maken van artificiële dieren. Via sculpturen kan hij nu realistische dieren weergeven. Doorheen Train World kom je er een twintigtal van hem tegen. ( o.a. een luipaard, een reuzenschildpad of een model van de legendarische gorilla Gust uit de Zoo van Antwerpen). In de zaal Pays –de-Waes  op de eerste verdieping, kan je ook nog zijn wereld bekijken via een klein deel van zijn privé collectie. Zeldzame voorwerpen, documenten en unieke archieven. Een soort rariteitenkabinet.

De tentoonstelling zelf is opgebouwd rond enkele thema’s:

Biodiversiteit. Verdeling naar types levende vormen. Interacties met elkaar en met hun omgeving. ((bv. bestuiving). De 5 belangrijkste oorzaken van verlies aan biodiversiteit. Er is onder meer een kleine galerij met uitgestorven dieren ( de Dodo, Grote Pinguïn, Labrador Eend en de Gouden Pad uit Costa Rica).

Klimaatverandering en ecologische bedreigingen. De rol die wij spelen. Mensen sensibiliseren. Niet alleen naar het hoofd praten maar ook naar het hart. Niet alleen oog hebben voor de cijfers maar ook voor de esthetiek.

De troeven van de trein. De  trein is een deel van de oplossing. Groen vervoermiddel, geen lokale pollutie. In 1935 reed er al een elektrische trein aan 120 km/u! Na al die jaren is de trein schoner en energie efficiënter geworden. Het kan ook al zijn troeven gebruiken. Infrabel linkt zijn infrastructuur aan biodiversiteit. Het heeft een directe link met flora en fauna door hun bijna 6.000 km aan spoorbermen. Wat doen ze concreet ? Een corridor maken voor dieren, beheren van beschermde diersoorten zoals de gladde slang of de hazelmuis. Het beheer van ecologische zones en waterzuiveringsgebieden. Samenwerking door begrazing bermen met schapen. Installatie bijenkorven en insectenhotels. Verder werken aan boomgaarden, groendaken, vegetatie beheren op hellingen en beperking herbiciden.

 

De dierensculpturen gaan in dialoog met de verschillende spoorwegcollecties van het museum. Er is ook nog een familieparcours waarin kinderen de zintuigen zicht, gehoor, geur, tast en smaak kunnen testen en zien hoe dieren er mee omgaan.

In het verlengde van de tentoonstelling organiseert Train World ook een aantal activiteiten voor verschillende doelgroepen. Alle info hierover op: www.trainworld.be

ANIMALIA van 17 februari 2023 tot 5 november 2023.

Tekst en foto’s: Gust Charrin.