Anna goes to school

 

Mercie , het magazine van Wereld Missie Hulp (W.H.M.) koos voor zijn eerste publicatie van dit jaar Recht op Onderwijs als thema. Een goede aanleiding om wat meer te vernemen over enkele van hun duurzame ontwikkelingsprojecten voor leerlingen in Oeganda en terzelfdertijd kennis te maken met de organisatie in Boechout.

Hoofddoel van W.H.M. is het ondersteunen van kleinschalige en duurzame projecten vooral doormiddel van het inzamelen van tweedehandskledij. We kennen allemaal de rode containers voor kledij , waarvan er 1368 staan. In 2017 werd er ongeveer 6 miljoen kg kledij opgehaald en met 930.000 euro werden 201 projecten gesponsord wereldwijd. De projecten commissie van W.H.M. krijgt jaarlijks een massa aanvragen binnen die ze beoordelen op een objectieve en transparante manier volgens fundamentele criteria. De projectsteun kan zowel financieel, materieel of logistiek zijn. Er is een nauwgezette opvolging van de verschillende projecten.

Onderwijs is even belangrijk als het hebben van een dak boven je hoofd: zonder wordt het wel heel moeilijk om te overleven.” W.H.M. steunt onderwijs door het bouwen van klasjes , zenden of aanmaken van didactisch materiaal. “ Wij sturen bv.geen oude schoolbanken maar verkiezen ze ter plaatse te laten maken door lokale ambachtslui.”

In Oeganda zijn er een drietal projecten rond onderwijs , totaal verschillend van elkaar , die de organisatie nu even in het daglicht wou stellen.

M-Lisada is een organisatie opgericht in 1996 voor en door straatkinderen die in muziek een middel zagen om te bouwen aan een betere toekomst. Uniek was en is hun brassband. In participatie met schoenen Torfs werd er het idee opgevat om deze kinderen een kans te geven om naar school te gaan. Dit is een redelijk grootschalig programma en er was ook samenwerking met andere partners. Op enkele maanden tijd werd de school gebouwd en op 1 februari 2019 was er de eerste schooldag. ( in Oeganda loopt het schooljaar tot november en dan is er de grote vakantie) Er zijn momenteel vier klassen en ook de” local community” kan gebruik maken van deze school.

Kleinschaliger maar zeker niet minder van kwaliteit is het project waar dr. Goedele De Clerck haar schouders heeft ondergezet. Zij werkte tussen 2012 en 2015 aan een post-doctoraat samen met een Oegandese collega. Zij toonden aan dat dove kinderen ook naar school kunnen gaan en evenveel toekomstperspectieven hebben als anderen. Een groot hiaat was ginder het ontbreken van lesmateriaal. Dr. De Clerck is zelf doof en weet daarom goed welke uitdagingen daarmee gepaard gaan. De situatie in Afrika is natuurlijk anders dus werd het materiaal uitgerold vanuit Afrikaans perspectief. “ Anna goes to school “ is het eerste lesboekje en op maat gemaakt voor de dove kinderen. Het boekje is als het ware een katalysator in de ontwikkeling van dovenonderwijs in Oeganda. Vanaf 2018-2019 is er nu ook een opleiding leerkrachten lesgeven gebarentaal .

Project drie , Rambia , in het zuidwesten van Oeganda, is een eigen project van W.H.M. Het is gespreid over een 3 tot 4 jaar. De oude school , meestal in lemen hutten wordt totaal onder handen genomen met vernieuwing van de slaapzalen , sanitair en nieuwe leslokalen. Dit project wordt volledig uitgevoerd door lokale werklui onder leiding van een W.H.M. vrijwilliger.

Verdere info: www.wereldmissiehulp.be

Tekst en foto’s: Gust Charrin