Detailhandelscoach voor 3 gemeenten

 

Borsbeek , Wijnegem en Wommelgem pakken samen detailhandelsbeleid aan met ondersteuning van een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen heeft sinds zes jaar detailhandelscoaches in dienst. Met deze drie gemeenten zijn we ondertussen aan 41 lokale besturen , die beroep deden op de coaches.

Detailhandel intergemeentelijk aanpakken is een slimme manier van werken. Kopen en verkopen stopt immers niet aan een gemeentegrens.

Het coaching traject loopt over een tweetal jaren.

Voor een dynamisch detailhandelsbeleid en gezonde handelskernen zijn er in de interprovinciale visie zeven krachtlijnen:

Kernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten.

Een selectief locatiebeleid voor nieuw winkelaanbod.

Herstructureren en verdichten , eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel.

Een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen.

Detailhandelsbeleid vraagt om een geïntegreerde en integrale aanpak.

Een structurele aanpak van het detailhandelsbeleid.

Detailhandelsbeleid op maat van de gemeente.

De drie gemeenten hebben een ruim verzorgingsgebied dat elkaar overlapt, en ook het mobiliteits- en ruimtelijk aspect van detailhandel laat zich bovengemeentelijk voelen.

Tekst en foto’s: Diane  Schroven.