Defensie en Covid-19

“ Hulp aan de natie”. Onder die slagzin leverde Defensie de voorbije maanden een aanzienlijke bijdrage aan de strijd tegen de verspreiding van Covid -19. In de provincie Antwerpen was het 29 Bataljon Logistiek te Grobbendonk een onmisbare schakel in de logistieke keten. Grobbendonk werd de centrale verdeelplaats voor onze provincie.

Om meer inzicht te krijgen in deze logistieke keten en ook de inzet van het personeel Kazerne Kwartier De Troon te benadrukken nodigde Defensie en gouverneur Cathy Berx op 16 juni de pers uit om een blik te werpen achter de schermen van de Provinciale Hub te Grobbendonk.

De Provinciecommandant is als het ware de band tussen Defensie en de natie. De bevoegdheden zijn zowel operationeel , territoriaal als vertegenwoordiger van Defensie.

Dagdagelijks zijn er bij Defensie permanente taken in het teken van hulp aan de natie. Denken we maar aan DOVO, Het Militair Brandwondencentrum + hyperbarcentrum , meteo of de NH90 Search & Rescue ( de opvolger van de legendarische Seaking).

Maar ook in crisissituaties kan Defensie zijn materiaal inzetten. De huidige pandemie zag inzet van medisch militair personeel in sommige homes , repatriëring uit het buitenland , groepering van alle Belgische brandwondenpatiënten te Neder-over-Heembeek , bijpassen beddencapaciteit enz. Voor de logistieke dienst was de belangrijkste taak het transport en herverdeling van medisch materiaal.

Vanuit de Nationale Hub koos men een lange duur oplossing voor verdere verdeling. Een locatie met genoeg capaciteit voor stockage en professioneel beheer. Een locatie per provincie liefst centraal gelegen. Voor Antwerpen koos men Kwartier de Troon te Grobbendonk. Hier werd een systeem verder op poten gezet voor distributie. Een lijnendienst met transport pool. Er werden circuits gemaakt tussen de gemeentelijke distributiecentra. Brandweer , Civiele Bescherming en Rode Kruis zijn hier de partners. Dit alles in samenwerking met de provinciale crisis cel.

Het 29 Bataljon Logistiek zit sinds 2001 hier te Grobbendonk , een terrein dat in 1951 door de Britten in gebruik werd genomen als NAVO-depot voor brandstoffen. Hier in Grobbendonk zijn de opdrachten bevoorrading voedingswaren , kledij en uitrusting en het leveren van diensten. Zo was het centrum naast de uitbating van de provinciale log hub ook verantwoordelijk voor het gros van de transporten tussen het Nationaal verdeelcentrum te Peutie en de 10 provinciale verdeelcentra. De activiteit tussen 28 maart en 9 juni bestond uit 466 zendingen met een totaal van 122.118 km.

Gouverneur Cathy Berx besloot met te zeggen dat geen enkele crisis gelijk is en een goed motto is : blik vooruit, niet zeurend maar doend !

Tekst : Gust Charrin. Foto’s : Peter Minnebo.