Van Geertenhof Kalmthout opgeleverd

 

Charles Van Geert was een telg van een Gentse familie van bloemenkwekers. Rond 1829 richtte hij in Borgerhout een kwekerij op. Midden de jaren 1800 pacht zijn zoon ( ook een Charles) gronden aan het pas geopende station van Kalmthout. Daar teelt hij gewassen die niet goed gedijen in de zware Borgerhoutse grond. Charles is ook een bouwpromotor en in 1885 trekt hij vlak bij het station van Kalmthout een modieus buitenverblijf op dat tegelijk dienst doet als ontvangstgebouw voor de klanten en handelspartners van de kwekerij. Het zal een goede eeuw later te zijner ere tot “ Vangeertenhof “ worden herdoopt. Na de dood van Van Geert in 1896 wordt het bedrijf omgevormd tot een naamloze vennootschap: “ de Société Anonyme Horticole de Calmpthout”. De teelt van coniferen wordt de specialiteit. De periode na de eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog betekenen echter de commerciële doodsteek. In 1952 wordt het een Botanische Tuin die in 1986 eigendom wordt van het Provinciebestuur Antwerpen ( Het Arboretum van Kalmthout). Vanaf 2014 vinden er belangrijke infrastructuurwerkzaamheden plaats. Sluitstuk is de restauratie van het historische Vangeertenhof dat nu in 2020 in zijn 19de-eeuwse luister is hersteld.

Een erfgoedwaarde in een groendomein. Daarom spraken tijdens de oplevering beide gedeputeerden ( Luk Lemmens en Jan de Haes ). Het Hof is een van de wortels van hat Arboretum. Het straalt zowel de geschiedenis van Kalmthout als van het Arboretum uit. Zo koos men voor een restauratie en herinrichting op passende manier.

 

In 2017 werden de eerste stappen gezet. Het doel was om terug een ziel in het gebouw te brengen. Het volume is kleiner geworden en het terras werd op een nieuw niveau geplaatst.

De buitenrestauratie had veel werk door invloed van schimmel en zand. Toch kon men de authentieke gevels behouden.

Binnenin poogde men de sfeer terug te brengen door zo weinig mogelijk te veranderen. Onder meer de oude badkamer werd behouden.

Het hof zal dienstdoen voor vergaderingen , feesten , vieringen en kleine evenementen. Het bovenste deel beschikt zelfs over een studentenverblijf voor stagiaires van het Arboretum.

Tegelijk werd er een nieuw boekje boven de doopvont gehouden. “Ter Plekke “wordt een erfgoed publicatie voor het ruimere publiek. Geschiedenis in korte verhalen. Deel 1 gaat over het Arboretum en zijn geschiedenis. Aan de hand van een tijdlijn wordt op een aangename manier het verleden naar de toekomst gebracht met als delen : de mijlpalen , de mensen die hier een hoofdrol speelden en het erfgoed. Jaarlijks volgen er nog andere publicaties.

 

http://www.arboretumkalmthout.be/

Tekst: G. Charrin. Foto’s: G. Charrin & Arboretum Kalmthout.