Zo lanceerde projectontwikkelaar Cores Development op 13/9 officieel het woonproject Louise Marie, dat gebouwd wordt op de braakliggende site op de hoek van de Desguinlei en de Karel Oomsstraat. Het woonproject ontleent zijn naam aan het kinderziekenhuis dat hier in de vorige eeuw gevestigd was.

Het nieuwe project zal bestaan uit twee gebouwen verbonden met een groot glazen scherm , een scherm dat een eyecatcher zal worden voor zowel de bewoners als de omgeving.

We kunnen spreken van een bijzondere locatie . Een residentiele buurt op een strategische locatie in combinatie met mobiliteit. Woon- kwalitatief zeker een meerwaarde , vlak bij de verbindingswegen. Men kan ook autoloos de stad in met het openbaar vervoer op wandelafstand. Diverse mogelijkheden voor recreatie in de buurt, met ook op cultuurgebied de nabijheid van de Singel. Kortom ‘men wil aantonen’ zegt Sophie Deprez van Cores’ dat rustig en kwalitatief wonen wel degelijk mogelijk is binnen de stad’.

Architectonisch komt men tot een interactie met de locatie. Het glazen scherm , waarvan hoger reeds sprake , zal de bewoners en de omgeving rust geven. Het scherm doet ook dienst als akoestisch comfort tussen de twee gebouwen. Buiten wordt het landschapachtige getypeerd door een parkachtige omgeving met een waterpartij en groen. Een meerwaarde voor het aangrenzende Hertoghepark. In totaal komen er 207 appartementen ( een tot drie slaapkamers ) Allen voorzien van een terras en opgevat als een dualiteit tussen enerzijds privacy en anderzijds de gemeenschap. Noem het een L.A.P. verhaal ( living apart together ) volgens Patrick Lootens , architect. Er komt onder meer een fitness zaal die ook als polyvalente ruimte kan dienst doen.

DSC_0001DSC_0004

Buiten het architectonische en de locatie is er ook een meerwaarde door een dienstverlening. Er is een appartement voorzien voor een inwonende conciërge , een verbindende factor en ook een service naar community en veiligheidsgevoel. Ook zal er een dienstenapp worden ontwikkeld om gebruik te kunnen maken van allerhande diensten zoals strijkdienst of babysit.

Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens, die op de voorstelling aanwezig was, benadrukte in zijn speech de belangrijkheid van hoe omgaan met ruimte. En dat komt neer op zuinig , duurzaam en respectvol. Zuinig, want we zullen meer moeten bereiken met dezelfde , beschikbare ruimte. Duurzaam, want aan de hand van bereikbaarheid en nabijheid moeten we mensen enthousiasmeren voor duurzame verplaatsingen. En tenslotte: respectvol voor de eigenheid van de omgeving. Volgens de gedeputeerde beantwoordt dit project op elk vlak hieraan. Ook zei hij , door te kiezen voor hoogbouw en een juiste inplanting kan de open ruimte gevrijwaard worden. Hoogbouw op doordachte plaatsen en mits bundeling van functies is de aanpak van de toekomst. En meer nog , nu kan ook de ambitie gerealiseerd worden van de Groene Singel. Tenslotte zijn volgens Luk Lemmens mobiliteit en ruimte onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mobiliteit bepaalt hoe de ruimte wordt georganiseerd en de organisatie van de ruimte heeft een weerslag op de mobiliteit.

DSC_0011DSC_0012

De werken starten in het voorjaar van 2019 met een totale afwerking voorzien voor 2022. Volgens de projectontwikkelaar is reeds 30% van de appartementen verkocht. Richtprijzen : tussen 179.000 euro voor een appartement van 54 vierkante meter met één slaapkamer , tot 299.500 euro voor een appartement van minimaal 98 vierkante meter met drie slaapkamers.

Alle info: www.louisemarie-antwerpen.be

Tenslotte de twee gebouwen krijgen respectievelijk de naam Louise en Marie !