Zwaluwbeek bedwongen

 

Vrijdag 29 maart , nog geen Brexit maar wel de inhuldiging van een innovatief pompsysteem door gedeputeerde Jan De Haes te Zwijndrecht.

Waterproblematiek kan twee kanten uit: teveel water of niet voldoende. Oplossingen vind men in stroomopwaarts het water te bufferen en stroomafwaarts te zorgen dat het water weg kan.

Specifiek voor Zwijndrecht is er de Zwaluwbeek. De wateroverlast van deze waterloop is een onderdeel van een meerjarenplan met hulp van de Provincie. Het rioleringsstelstel aanpakken was een eerste stap, een integraal waterbeleid de volgende.

De Zwaluwbeek ligt in een klein valleigebied met specifieke problematiek. Er is veel verharde oppervlakte en er is een KMO zone. In het verleden gaf de beek veel problemen met wateroverlast. Er werd besloten een ingenieus pompsysteem te bouwen. Ze ligt op een 60 tal meter van de Scheldekaaien en ligt in feite op militair domein. Na veel onderhandelen werd met defensie afgesproken dat het terrein voor het pompsysteem in concessie werd gegeven.

Er zijn in totaal drie pompen die samen of apart kunnen functioneren. Dit is handiger dan een één pomp installatie, zeker bij defect. Elke pomp kan 1000 liter per seconde aan. Het water komt via een systeem van gecommuniceerde vaten terecht via een vergaarbak in de Schelde. Binnen een maand is het gehele werk afgerond met omheining.

Men denkt toch de pomp gemiddeld twee tot driemaal per jaar te gebruiken , afgaand op statistische gegevens.

De kwaliteit van het water van de Zwaluwbeek is nog niet zo goed dat er sprake kan zijn van een grote vispopulatie. Toch werd er rekening mee gehouden naar de toekomst toe moest het visbestand stijgen. Om eventuele vissen af te schrikken om in het pompsysteem te verzeilen is er een soort stroboscoop geïnstalleerd.

Het domein is niet toegankelijk.

 

Tekst en foto’s: Gust Charrin