Resultaten veiligheidsinspanningen Umicore Hoboken

 

Umicore Hoboken is een toonaangevend Seveso bedrijf( bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat) op het gebied van metalen recyclage en circulaire materiaaltechnologie. Recycleren doet men heden voor 17 soorten metalen. Ze hebben een jarenlange expertise rond materiaalkunde, scheikunde en metallurgie.

Het samenwerkingstraject over veiligheidsinspanningen  en maatregelen tussen Umicore enerzijds en de Dienst Noodplanning van de gouverneur met Brandweer Zone Antwerpen anderzijds kwam er na verschillende incidenten tussen september 2018 en juli 2020. De incidenten gingen vooral over branden maar ook de stijging in het bloed van het loodgehalte bij bewoners in de naburige wijk Moretusburg kwam ter sprake.

Er was een duidelijke boodschap naar voorkomen en een betere communicatie. Op initiatief van gouverneur Cathy Berx werd in juli 2020 een werkgroep opgericht voor het zoeken naar oplossingen. Het afronden van de nauwe samenwerking ging samen met een werkbezoek van de gouverneur op 9 oktober. Elke maand gedurende drie jaar kwamen alle partners samen om de gemaakte afspraken en veiligheidsmaatregelen een vorm te geven en te evalueren. Nu zijn er voldoende garanties dat Umicore alles op orde heeft. Er is nu ook maximale transparantie naar de lokale overheid en de buurtbewoners.

De crisisstructuur van het bedrijf werd onder de loep genomen ook door het inschakelen van externe specialisten. Groot belang werd er ook aan opleiding en oefening gehecht. Ook werd de focus op preventie gelegd.

Met de Brandweer Zone Antwerpen kwamen er bijsturing -en evaluatieafspraken. Het motto was hoe meer we elkaar kennen hoe beter.

Voorbeelden van nieuwe acties waren:

Waarschuwingssirenes voor de buren met een alarmsignaal, een alles veilig signaal en een test signaal.

Aangaande brandpreventie kwamen er brandveilige containers voor onder meer smeerolie en vet en brandveilige kasten. Er kwamen extra blusreservoirs van 1.000m3 elk, extra brandkranen en hydranten. De interne bedrijfsbrandweer telt nu permanent zeven collega’s i.p.v. van vijf.

Het in kaart brengen van de brandrisico’s voor alle diensten en productieafdelingen op de site en het aftoetsen van de toestand van het gebouw een de regelgeving. Vooral de edelmetaal – en de loodraffinaderij werden van dichtbij benaderd. In de loodraffinaderij, waar een groot stuk herbouwd moest worden kwamen ook brandcamera’s en werden de oliën en vetten verwijderd.

Focus op preventie met het weren van brandrisico’s.

 

Het crisisteam dat werkt met een permanentiesysteem werd grondig uitgebreid.

Ook een tweede luik met milieuwaarde resultaten wordt sterk opgevolgd in de veiligheidsinspanningen met verbeteringsmaatregelen. Er zijn drie kleurcodes voor wind en delen van het terrein worden constant vochtig gehouden. Windschermen werden ook geplaatst langs de wijk en langs de Schelde. De verspreiding van stofdeeltjes ( vooral voor lood) wordt zo goed mogelijk onder controle gehouden nu. De loodraffinaderij heeft nu ook een immense afzuiginstallatie die alle lucht uit de raffinaderij zuivert. Tenslotte is er nog de interne waterzuivering.

Plannen die nog een eindverwezenlijking moeten krijgen zijn de omleiding maken van de straat die nu in feite Umicore in twee deelt en het project voor een groene zone in Moretusburg door de aanschaf van een deel huizen op de dichtst gelegen woonzone. Deze huizen gaan verdwijnen voor het creëren van een groene buffer.

Het bezoek werd afgesloten met een demonstratie evacuatie door de Umicore Brandweer.

Tekst en foto’s: Gust charrin.