Educatieve wandeling, Red de Keer

 

De Keer is een groene open ruimte tussen het Albertkanaal en de E 313 op de grens van Oelegem/ Ranst en Wommelgem. De plannen voor de aanleg van een industriezone van 200 ha dateren al van 2004 en kaderden in het ENA ( Economisch Netwerk Albertkanaal.) Het actiecomité “ Red de Keer verzet zich al sedert dat jaar tegen de plannen. Meer en meer in het belang van behoud van open ruimte en van ontharding. Het dossier lag jaren stil tot de regering het eind 2020 weer op de agenda zette. Het actiecomité schoot terug in gang voor het behoud van de gemengde landbouw- en woonzone. Tegelijk kwam men ook tot de conclusie dat dit relatief ongeschonden gebied vrij onbekend was. Daarom kwam er het idee voor een educatieve wandeling. Deze werd op 19 maart ingehuldigd.

Deze wandeling is permanent en uitgestippeld over heel de Keer. Een bewegwijzerende route van 7 km doorheen de hele Keer, een agrarisch gebied van 300ha. Men wil zoveel mogelijk open ruimte, natuur en biodiversiteit vrijwaren. De Keer heeft een verkoelend effect op de omgeving, als een natuurlijke airco. Een tiental QR-posten geven uitleg over de geschiedenis, de natuur en het waardevolle erfgoed. Scan je de QR-code dan hoor je actrice Monique Van Oost passioneel vertellen over onder meer de Veldkapel Van Camp, de Dobbelhoef of de knotswilgen. Je komt door het transmigrantenbos waar op korte afstand van de Q8 parking op de E313 veel overlast was door transmigranten. Met Brexit zijn ze nu verdwenen. Alle wandelwegen zijn openbaar en goed uitgegeven met groene pijlen.

De Veldkapel is zelfs voor de omwonenden een nobele onbekende maar zou wel eens het paradepaardje van de wandeling kunnen worden. Ze staat er al sinds 1903. Het werd gebouwd in opdracht van landbouwer Stan Van Camp. Op het altaar een Onze-Lieve- Vrouwenbeeld uit Lourdes. Van camp had twee ongeneeslijke kinderen en vergrootte zelf de kapel. Tot in de jaren 60 kwam er nog een processie toe. Nu is het erfgoed.

Het comité kreeg ook steun op de opening van Leo Van Broeck, voormalig Vlaams Bouwmeester. Open natuur hier opofferen voor de Antwerpse havenbelangen is geen goed teken. De Keer heeft een veel mooiere toekomst en hopelijk kan het dossier een andere wending aannemen en kunnen de bouwplannen uiteindelijk geschrapt worden en wordt de Keer niet politiek misbruikt.

 

Alle info: www.reddekeer.be

Tekst en foto’s: Gust Charrin.