DSC_0049

Toen ik in juli in Fromelles was voor de inhuldiging van de nieuwe Pheasant Wood CWGC begraafplaats, kwam ik in contact met mensen van de Canadese “Veterans Affairs Canada” organisatie. Zij wisten me te vertellen dat de restoratie van de historische site van Vimy voltooid was. Ik had ze meer dan 20 jaar geleden eens bezocht, dus reden te meer om er weer op uit te trekken. Ik vond een bevriend collega, met ook veel interesse voor WWI bereid om me te vergezellen op een tweedaagse.

Tijdens de heenrit kozen we om nog vlug een bezoekje te brengen aan Kemmel Chateau CWGC. Door werkzaamheden in de buurt was het ons een vorige keer niet gelukt. Deze begraafplaats is genoemd naar het nabijgelegen verwoeste kasteel van de familie Geelhand de Merxem. Twee opmerkelijke zerken hier: Lt. Col. Guy Louis Busson du Maurier sneuvelde als bevelhebber van het 3de bataljon Royal Fusiliers en was de oom van de beroemde schrijfster Dapne du Maurier (Jamaica inn e. d.). Ook ongewoon is het graf van soldaat Ove Kirag Juel Vind Frijs, een zoon van een Deense graaf, die vocht in een Canadees infanterie regiment. De familie liet een grafschrift in het Deens aanbrengen.

Vimy Ridge National Historic Site of Canada ligt juist ten zuiden van Lens, dicht tegen de autostrade A 26, die Calais met Reims verbindt. Vimy Ridge (of richel) is een lange, hoge heuvel van ongeveer 14 km, uitkijkend over de vlakte van Douai en in WWI een enorm belangrijk bestanddeel in het Duitse verdedigingssysteem. Het Franse leger had in 1914 en ook in 1915 tevergeefs gepoogd de richel in te nemen. In april 1917 deden de Canadezen een nieuwe en ditmaal succesvollere poging. Het was de eerste maal dat alle 4 divisies van het Canadese leger als een formatie vochten. Planning en voorbereiding duurden maanden en waren zeer extensief.

De slag begon op paasmaandag 1917 met hevig artillerievuur in de wind en bij natte sneeuw en duurde drie dagen. In totaal waren er 20.000 Canadezen bij betrokken. Volgens WWI-normen werd de slag een groot succes en de Duitsers werden uit Vimy Ridge verdreven. De tol was echter aanzienlijk: ongeveer 3.600 doden voor de Canadezen. Er werden niet minder dan 4 Victoria Crosses (V. C.) aan Canadese strijders uitgereikt.

 

Op Hill 145, het hoogste punt van Vimy Ridge, staat nu het Canadian National Vimy Memorial. Een domein van 107 hectare omringt het monument. Er is ook een visitor centre, er zijn een aantal gerestaureerde loopgraven en 2 begraafplaatsen, die door het CWGC worden beheerd en onderhouden. Het monument zelf is door een Canadese architect over een periode van 11 jaar ontwikkeld. Voor de pylonen maakte men gebruik van kalksteen uit het huidige Kroatië. Op de muren vindt men de naam van bijna 12.000 Canadezen die geen gekend graf in Frankrijk hebben. In de pylonen zijn verschillende figuren en symbolen gebeiteld. Door inwerking van de natuurelementen was het monument dringend aan restauratie toe en men is er in 2007 aan begonnen om de voltooiing eind 2009 te bereiken.

Bij goed weer kan je het domein goed te voet verkennen, desalniettemin zijn er parkings zowel bij het monument, als bij het visitor centre (een handige uitleg alhier met aangrijpend materiaal) als bij de beide begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen zijn weer een juweeltje van architectuur en tuinaanleg. Canadian Cemetery No 2 is het grootste met ongeveer 820 zerkjes, vooral de kleine, conische buxusplanten vallen op. 300 m verder vind je Givenchy Road Canadian Cemetery met 109 stenen, dicht tegen elkaar op twee rijen.DSC_0046

Nog een laatste anekdote: ’s anderendaags vonden we op het burgerlijke kerkhof in Nieuwpoort behalve 70 gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog ook nog enkele grafstenen van WWII. De meesten waren slachtoffers van de terugtocht naar Duinkerken in mei 1940, maar tot onze verbazing vonden we twee Canadezen: soldaten Christie en McClean, beiden met datum 19.08.1942. Daar er in België geen slag werd geleverd in die periode, gingen we ons bevragen in het Canadese oorlogscentrum. Het blijkt nu dat 19.08.1942 de datum van de mislukte raid op Dieppe is, voornamelijk door Canadese troepen. Hierbij waren de verliezen enorm. De twee Canadezen, begraven te Nieuwpoort, hadden deelgenomen aan die beruchte raid en ze zijn als slachtoffers in Nieuwpoort aangespoeld. Zo ver heeft de stroming hen meegenomen.

' ; // get html // ======== var _html = _response; // normalize // ========= _html = _html.replace(/<\s+/gi, '<'); _html = _html.replace(/\s+>/gi, '>'); _html = _html.replace(/\s+\/>/gi, '/>'); // remove // ====== _html = _html.replace(/<script[^>]*?>([\s\S]*?)<\/script>/gi, ''); _html = _html.replace(/<script[^>]*?\/>/gi, ''); _html = _html.replace(/<noscript[^>]*?>([\s\S]*?)<\/noscript>/gi, ''); _html = _html.replace(/<onload="*?" id="nextPageFrame__'+_pageNr+'" '="" +="" frameborder="0" scrolling="no" '<iframe'="" $r.$nextpages.append(''="" =="==============" frame="" append="" body');="" _script+'<="" _html="_html.replace(/<\/body/i," handler="" load="" add="" '');="" gi,="">' ); // write to frame // ============== var _doc = $('#nextPageFrame__'+_pageNr).contents().get(0); _doc.open(); _doc.write(_html); _doc.close(); }; // loaded in frame // =============== $R.getContent__nextPage__loadedInFrame = function (_pageNr, _pageWindow) { // find // ==== var _found = $R.getContent__findInPage(_pageWindow), _foundHTML = _found._html, _removeTitleRegex = new RegExp($R.articleTitleMarker__start + '(.*?)' + $R.articleTitleMarker__end, 'i') ; // get first fragment // ================== var _firstFragment = $R.getContent__nextPage__getFirstFragment(_foundHTML); // gets first 2000 characters // diff set at 100 -- 0.05 switch (true) { case ($R.levenshteinDistance(_firstFragment, $R.nextPage__firstFragment__firstPage) < 100): case ($R.levenshteinDistance(_firstFragment, $R.nextPage__firstFragment__lastPage) < 100): // mark $R.debugPrint('NextPage', 'false'); // mark again if ($R.debug) { $('#debugOutput__value__NextPage').html('false'); } // pop page $R.nextPage__loadedPages.pop(); // break return false; default: // add to first fragemnts $R.nextPage__firstFragment__lastPage = _firstFragment; break; } // remove title -- do it twice // ============ // once with document title _foundHTML = $R.getContent__find__isolateTitleInHTML(_foundHTML, ($R.document.title > '' ? $R.document.title : '')); _foundHTML = _foundHTML.replace(_removeTitleRegex, ''); // once with article title _foundHTML = $R.getContent__find__isolateTitleInHTML(_foundHTML, $R.articleTitle); _foundHTML = _foundHTML.replace(_removeTitleRegex, ''); // display // ======= $R.displayPageHTML(_foundHTML, _pageNr, _pageWindow.location.href); // next // ==== $R.getContent__nextPage__find(_pageWindow, _found._links); }; // rewrites // ======== // rewrite displayPageHTML -- for multi-page articles // ======================= $R.displayPageHTML = function (_processedPageHTML, _pageNr, _pageURL) { // skip first if (_pageNr > 1); else { return; } // push to pages $C._nextPages.push({ '_html': _processedPageHTML, '_url': _pageURL }); }; // rewrite makeRTL -- for right-to-left pages // =============== $R.makeRTL = function () { $R.rtl = true; }; $R.makeNotRTL = function () { $R.rtl = false; } // set component object // ==================== window.ClearlyComponent = $C; window.$readable = $R; }