A Burial Service.

 

Op dinsdag 30 april 2019 vond op Ovillers Military Cemetery te Ovillers –la-Boiselle in de Somme de begraving plaats van twee soldaten.

In 2015 vond men twee resten in een omgeploegd veld aan de noord zijde van het dorp La Boiselle. Door voorwerpen die men vond bij een van de slachtoffers kon men hem identificeren als een onbekende soldaat van The Northumberland Fusiliers, een bataljon dat in actie kwam tijdens de eerste dagen van de slag van de Somme en massief verliezen leed. Het tweede slachtoffer dat men op ongeveer 20 meter van de eerste vond kon men bij geen enkel regiment plaatsen en zal de geschiedenis ingaan als een “ unknown soldier of the Great War”.

De dienst werd geleid door een aalmoezenier van The Royal Regiment of Fusiliers, het regiment dat ook de soldaten afvaardigde die de plechtigheid uitvoerden. Aanwezig waren onder meer een officiële delegatie van de gemeente Ovillers en mensen van het British Legion en de CWGC.

Voor de dienst was ook een doedelzakspeler aanwezig. Toen de Northumberland Fusiliers op dag éen van het Sommeoffensief op 1 juli 1916 hun loopgraven verlieten voor de aanval werden ze begeleid door een doedelzakspeler van het Tyneside Scottish regiment. Hij was Lance Cpl. G.W. Fyfe . De doedelzak speler overleefde de eerste dag niet en ligt hier begraven op Ovillers Military Cemetery. De plaats waar de onbekenden ter aarde werden besteld is maar verwijderd op enkele meters van zijn graf. Misschien kwamen ze elkaar tegen op de eerste dag van het bloedbad van de Somme .

Tekst en foto’s: Gust Charrin.