CVO Vitant , Leren op maat

 

Vanaf 1 september 2018 moest het CVO ( centrum voor volwassenonderwijs) op vraag van de Vlaamse regering meer dan 700.000 lesuren bieden. Concreet betekende dit schaalvergroting. Noodgedwongen kwam er een samensmelting tussen CVO Provincie Antwerpen, CVO Sopro en Toekomstonderwijs. Het wordt nu een groot opleidingscentrum met 5.561 cursisten en 293 personeelsleden. Op campus PIVA werd op 18 februari de nieuwe naam voorgesteld.

CVO Vitant valt onder het provinciaal bestuur en in de naam zit er de V van volwassenonderwijs , een verwijzing naar Antwerpen en naar vitaliteit en dynamiek.

Algemeen directeur Ann Cleemput benadrukte dat er door de fusie een heel divers en complementair aanbod is. De expertises worden campus overschrijdend gedeeld. In de praktijk zullen de cursisten weinig merken van de fusie , alleen gaat men van zes naar vijf campussen. Campus AP zal op termijn verdwijnen , daar de lerarenopleidingen worden overgenomen door de hogescholen.

Zo heeft elke campus nu zijn missie en specialiteit:

Maalboot Hoboken gaat voor de aanvullende algemene vorming en diplomagerichte opleidingen. De voorbereiding selectie politie gaat ook hier door.

Campus NT2 in de Boomgaardstraat staat voor Nederlands leren voor anderstaligen op zeer praktisch gebied.

Zurenborg is uniek. Hier bied men als enige in Vlaanderen lessen Hebreeuws aan.

PIVA heeft haar gekende horecaopleidingen maar ook mode en bedrijfsbeheer. Er is een arbeidsgericht aanbod en trajecten op maat. Ook een voor mensen met beperking.

De Masten in Kapellen en Stabroek bieden mechanica , PlC , chemie en elektronica aan in samenwerking met bedrijven ( onder meer uit de haven )

Cedric is een van de jonge cursisten die ons te woord stond: Hij wilde altijd graag met mensen werken en begon als zorgkundige met onder meer stages bij het Zorgbedrijf Antwerpen. De horeca zegde hem echter meer. Nu is hij bezig met het 1 jarig traject kok en ober op campus PIVA. Hij begon met de basis modules warm , koud , vlees en vis met nadien desserts en a la carte gerechten .Het is heel intensief met 3x 10 weken les afgewisseld met stages. De stageplaatsen kon hij zelf kiezen in samenspraak met de leraars. Wat hij vooral leuk en leerrijk vind is de afwisseling werk in de zaal en in de keuken. Dit maakt me zeker complementair. Er zijn 2 klasse van elk 14 leerlingen , een ideale grootte.

Luc is dan weer iemand van rond de 50 die wegens allerlei omstandigheden zijn middelbaar niet heeft kunnen voleindigen. Hij werkte een tijd als zelfstandige . Hij probeerde even met de examencommissie maar vond dit ver van ideaal. Was moeilijk met doelplannen, ook naar opzoeken en ontvangen cursussen. Voor Luc was dit tegengevallen , je werd een beetje aan je lot overgelaten. Nu is hij in Hoboken voor twee jaar wetenschappen- wiskunde. Voor talen heeft hij enkele vrijstellingen.

Tot slot verklaarde Luk Lemmens , provinciaal gedeputeerde , dat hij blij is met de fusie. We focussen ons op de arbeidsmarkt en de uitstroom naar een job. Ook belangrijk dit is niet alleen avondonderwijs .

tekst en foto’s: Gust charrin