– Geddington en het Eleonor Cross

 

Het graafschap Northamptonshire staat bol van de geschiedenis. De ligging in Midden-Engeland heeft er zeker toe bijgedragen. De geschiedenis proef je in de kastelen, dorpjes, sites waar sommige veldslagen plaats hadden en de ontelbare kerkjes.

Dit jaar kwam ik op mijn tocht het dorpje Geddington tegen en na enkele uren vertoeven werd onze historische bagage grondig aangevuld. Ik had ook nog het geluk die uren het gezelschap te kunnen krijgen van een dorpeling met meer dan grondige kennis van zijn Geddington.

Dit dorpje was al zeer bekend en geliefd bij de middeleeuwse koningen en Henry I liet er een jachtverblijf bouwen, dat zes koningen verder nog steeds werd gebruikt. Het lag gunstig naast het toenmalige woud van Rockingham en op een doorwaadbare plaats van de rivier “The Ise”. Vooral Koning Edward I zou Geddington op de kaart brengen.

Edward huwde Eleonor of Castille. Een huwelijk, eerst voltrokken als een politieke zet, werd echter een echte “love match”. Eleonor gaf Edward niet minder dan 15 kinderen en gedurende 36 jaar was het paar quasi onafscheidelijk. Ze volgde de koning overal, ook tijdens zijn vele veldtochten. In 1290 sloeg het noodlot toe. Op weg naar Schotland werd Eleonor ernstig ziek en ze stierf in de omgeving van het stadje Lincoln.

Ze zou begraven worden in Westminster Abbey te Londen en Edward gaf bevel op alle plaatsen waar de begrafenisstoet voor de nacht zou stoppen voor Eleonor een groot kruis op te richten. Zo kwam men tot de bouw van 12 kruisen. Eerst voorlopig in hout, maar nadien in mooi gedecoreerde steen. Ze waren ongeveer 12 meter hoog. Van de originele 12 blijven er nog 3 over. Eén in Hardingstone bij Northampton, één in Waltham en het mooiste en nog het meest complete hier in Geddington.

Het laatste voor Westminster stond in Charing Cross Londen. Op die plaats staat nu een Victoriaanse replica.

Edward leefde nog tot in 1307, maar kwam nooit meer in Geddington. Hierdoor verloor het dorp veel van zijn glorie en ook het jachtverblijf werd opgegeven. De brug uit 1250 bestaat nog steeds, samen met de “ford” of doorwaadbare plaats.

De kerk waarvan de oudste delen stammen uit begin 10de eeuw herbergt ook nog veel geschiedenis. In het voorportaal vind je de “brooddoos” van Sir Robert Dallington.

Deze edelman uit Geddington werd ridder in 1621 en was naast de man die de grootste klok van deze kerk liet bouwen ook verantwoordelijk voor lokale liefdadigheid: elke zondag gaf hij 24 broden aan lokale dorpelingen. Ze moesten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en een uittreksel uit zijn zogenaamde wettekst vind je in het portaal van de kerk. Ze bestaat uit niet minder dan 12 voorwaarden gaande van meer dan 14 jaar inwoner zijn van Geddington, over elke week vroom de zondagsmis bijwonen tot het niet in staat van dronkenschap verkeren, of niet betrapt worden op het illegaal verwijderen van hagen. Deze traditie wordt nu nog altijd voortgezet.

DSC_0070DSC_0074DSC_0075

Op 1 mei, een heidense feestdag toen, kreeg iedereen die zich tussen bepaalde tijdstippen bij de kerk aanmeldde, ook een brood. Ook deze traditie wordt nog in ere gehouden.

Binnenin ga je letterlijk vanuit de Saxische arcade uit het jaar 950 tot de toiletten, geïnstalleerd in 2009! Het enige overblijfsel van Edward is de koningsdeur die toegang gaf tot het jachtverblijf. Achter het altaar zie je twee middeleeuwse stenen figuren, die meer heidense figuren voorstellen dan religieuze voorstellingen. Verbluffend zijn ook de markeerringen en of correcties die de soldaten van Cromwell aanbrachten op verschillende grondgrafmonumenten tijdens de burgeroorlog. Het ging voornamelijk om alteraties aan religieuze symbolen die niet correct waren in de puriteinse ogen van de Cromwell aanhangers. Aan de buitenzijde van de kerk is er een Saxische zonnewijzer die nog perfect werkt als je je vinger er insteekt.

Op het kerkhof vind je ook nog het graf van een soldaat uit WWI met de typische CWGC steen. De datum van overlijden is 1919 en volgens de kerkarchieven is de soldaat omgekomen als gevolg van gasblootstelling aan het Ieperse front.

Niet te vergeten: er is een pub in Geddington.