Een vernieuwde Themis II

De Scheepvaartschool in Antwerpen biedt nautisch secundair onderwijs aan. Wat de binnenscheepvaart betreft , zijn ze uniek in Vlaanderen. Praktijk krijgen de leerlingen vooral aan boord van eigen opleidingsschepen en op schepen van partnerorganisaties.

Themis II dateert van 1965 en is een zogenaamde “ Verlengde Kempenaar”. In 2002 werd het omgebouwd tot opleidingsschip. Het schip is erg geschikt om te leren navigeren en manoeuvreren. In 2017 moesten er grote kosten worden gemaakt om het schip nog langer op een veilige en milieubewuste manier te kunnen gebruiken. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de Ministers Weyts van Mobiliteit en Crevits van Onderwijs werden de nodige fondsen gevonden . De werkzaamheden en aanpassingen werden onder meer uitgevoerd voor vernieuwing van de sanitaire ruimtes in de slaapvertrekken, een vaste brandblusinstallatie en een geluidsisolatie van de walgenerator. De boot beschikt over een eigen keuken die door de leerlingen zelf onder begeleiding gebruikt wordt.

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeerde 123.000 euro in het project. In totaal werd 246.000 euro gebruikt voor alle werkzaamheden , zowel langs buiten als binnenin.

Sinds dit schooljaar maakt de school opnieuw voluit gebruik van dit drijvend leslokaal.

De binnenvaart bloeit volop en neemt meer en meer in belang toe. Meer vracht van de weg halen is een prioriteit. Het maritiem onderwijs speelt een belangrijke rol in de realisatie van de Vlaamse modal shift. Hoe meer jongeren afstuderen in een maritieme richting, hoe groter het aandeel kan worden in allerlei vormen van transport via het water.

Ervaring op de werkvloer is essentieel.” De boot leren voelen , leer je niet inde klas “, dixit Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! ; Een ander component is het leren samenleven op de boot .

Voor de tweede graad leerlingen is het een veilige ondersteuning en toch een “live” ervaring. Het is voor hen een ideale voorbereiding op het duale leren in de derde graad.

In GO! De Scheepvaartschool leidt men de leerlingen op tot competente jongvolwassenen die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de samenleving, in een maritieme omgeving of aan boord van een schip. GO! De Scheepsvaartschool wil een kwaliteitsvolle referentie zijn voor iedereen die vaart.

http://www.descheepvaartschool.be/

 

Tekst en foto’s G. Charrin